VREMENOMEN: KORAK ISPRED SEBE, 5 RAZLOGA ZA SIGURNOST

vremenomen

osiguranje života

PIO sistem je odavno u rasulu. Ne zato što je država kriva, već zato što je PIO sistem zastario i nije sposoban da prati tempo današnjice. Kako funkcioniše PIO? Funkcioniše po  principu međugeneracijske solidarnosti – od plata tenutno zaposlenih ljudi izdvajaju se određena sredstva koja se uplaćuju u PIO fond, a koja služe za isplatu penzija sadašnjih penzionera.

Tvorac ovog sistema je čuveni nemački kancelar Oto fon Bizmark (XIX vek). Ovaj sistem je dugi niz godina uspešno funkcionisao jer je broj zaposlenih u odnosu na broj penzionera bio 7:1. Razvojem tehnologije i medicine (mašine su zamenile ljude, a medicina je doprinela produžetku ljudskog veka) ovaj odnos se smanjio na 3:1. Krajem XX-og veka, zbog bele kuge odnos između broja zaposlenih i broja penzionera u celoj Evropi se smanjio na 2:1. Pošto mi, kao i obično, prednjačimo samo u negativnim trendovima, kod nas je ovaj odnos 1:1.

Zbog postepenog urušavanja državnog penzionog sistema, stanovnici zapadnoevropskih zemalja se odavno okreću društvima za osiguranje kako bi obezbedili finansijsku sigurnost za sebe i svoju porodicu. Kod nas,  još uvek, ne postoji dovoljna zainteresovanost za životno osiguranje, a jedan od glavnih razloga za to je nedovoljna informisanost i nepoverenje prema ovoj delatnosti. Zato je naš cilj da vam pružimo sve potrebne informacije i otklonimo eventualne nejasnoće.


 

Vrste životnog osiguranja:

  • Osiguranje života (sva osiguranja kod kojih obaveza osiguravača zavisi od trajanja ljudskog života: osiguranje za slučaj smrti; osiguranje za slučaj dozivljenja; meštovito osiguranje i za slučaj smrti i za slučaj doživljenja)
  • Rento osiguranje (osiguranja koja obezbeđuju isplatu rente nakon određenog vremenskog perioda)
  • Dopunsko osiguranje uz osiguranje života (osiguranje za slučaj nezgode i zdravstveno osiguranje)
  • Dobrovoljno penzijsko osiguranje
  • Druge vrste životnih osiguranja (osiguranja koja podrazumevaju isplatu osigurane sume za slučaj rodjenja, venčanja, školovanja i dr.)

 

Izdvajamo pet razloga  zasto vam je potrebno životno osiguranje!

  1. Finansijska sigurnost – lična i zaštita porodice za slučaj nezgode i bolesti koja može dovesti do invaliditeta, radne nesposobnosti ili smrti i time, uz ostalo, uticati na porodične financije, što dodatno opterećuje ionako neugodnu situaciju.
  2. Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za vremena kada se prihodi znatno smanjuju: na primer u vreme odlaska u penziju ili kada su vam potrebna sredstva za neke druge prilike, poput školovanja dece, kupovinu stana ili  automobila.
  3. Dobit – sredstva koja ulažete se ”oplođuju” i po isteku osiguranja ostvarujete određenu dobit (u zavisnosti od odabranog proizvoda osiguranja).
  4. Finansijska pomoć – finansijska pomoć u obliku pozajmice za vreme trajanja osiguranja i to u periodu kada je najpotrebnije.
  5. Instrument garancije  – prilikom traženja i odobravanja kredita (vinkulacija)

 

Nastaviće se…

 


 

Manirist u akciji:

Sa ciljem širenja svesti o sigurnijem i bezbrižnijem sutra, a u želji da vam pružimo što više pouzdanih informacija, redakcija Manirista bogatija je za još jednog člana. Ukoliko se dvoumite ili imate pitanje za bilo koju vrstu osiguranja  – obratite se:  [email protected].

Comments are closed.