Vremenomen: Da li život ima cenu?

osiguranje

Da li život ima cenu?

Iako spadamo u grupu onih kojima se čini realnije da se klade na fudbalsku utakmicu u kladionici, nego sa osiguravajućom kućom u život, u svetu životno osiguranje predstavlja sastavni deo funkcionisanja svakog člana jedne zajednice.

Prema rezultatima istraživanja, u Srbiji polisu životnog osiguranja poseduje oko 5% stanovnika, što prikazuje stanje svesti, socijalnu i ekonomsku nestabilnsot, a o planovima za budućnost i da ne govorimo. Neprofesionalno ponašanje pojedinih osiguravajućih kuća, ali i dešavanja devedesetih u kombinaciji sa sujeverjem, doprinelo je tome da zlo isterujemo mantrom: “Puj, puj, beži baksuze!”.

Stiv Džobs je jednom rekao: “Ne treba pitati potrošače šta žele, jer će uvek dovesti kompaniju u zabludu”. Ipak, nekada su njihova razmišljanja o proizvodu koji se prodaje značajna za uspešno poslovanje, posebno u uslužnim delatnostima kakvo je osiguranje. Građani Srbije nemaju dovoljno informacija o osiguranju, zbog čega su neretko skeptični prema tom finansijskom instrumentu. Osim obaveznih – autoosiguranja, zdravstvenog i penzionog – učesnici ankete koju je sproveo Svet osiguranja najčešće uplaćuju putno zdravstveno osiguranje. Imajući u vidu da nivo razvijenosti osiguranja lica pre svega zavisi od visine nacionalnog dohotka i stabilnosti nacionalne valute, još uvek nizak nacionalni dohodak u odnosu na razvijene zemlje velika je kočnica za razvoj životnog osiguranja.

tabela-osiguranje

Broj zaključenih polisa u Švedskoj nadmašio je broj njenih stanovnika, jer osiguranici poseduju više od jedne polise. Visoke vrednosti prisutne su i Danskoj, Holandiji, Norveškoj, Francuskoj… Zemlje sa visokim vrednostima broja zaključenih polisa su one sa izgrađenom svešću o značaju životnog osiguranja za pojedinca, porodicu i širu društvenu zajednicu.

 

To da se nikada ne zna kada i kome može zatrebati, nije baš dovoljan razlog da se naši sugrađani odluče na ovaj korak.  Da li zbog neinformisanosti ili  brojnih predrasuda, zaboravljamo da izraz life insurance u bukvalnom prevodu znači životna sigurnost.

REALNOST

Osiguranje života je jedini način da planiramo budućnost. Ovaj dugoročni vid štednje i ulaganje u sopstveno osiguranje obezbeđuje finansijsku podršku u kasnijim godinama života, kao i zaštitu kada je to najpotrebnije. Više nego dovoljan broj osiguravajućih kuća kod nas, svojom ponudom zaista može da zadovolji i odgovori na najrazličitije potrebe građana.

Nastaviće se…

 

Manirist u akciji:

Sa ciljem širenja svesti o sigurnijem i bezbrižnijem sutra, a u želji da vam pružimo što više pouzdanih informacija, redakcija Manirista bogatija je za još jednog člana. Ukoliko se dvoumite ili imate pitanje za bilo koju vrstu osiguranja  – obratite se:  [email protected].

Comments are closed.