Proverite: kako lozinka menja život

kako lozinka menja zivot

 

kako lozinka menja zivot

Izgleda da postoji mnogo zabrinutosti u poslednje vreme o bezbednosti lozinke.

Popularni sajtovi nas sada obavezuju da kreiramo lozinke koje vrlo brzo zaboravljamo. Prisiljavanje korisnika da koriste velika slova, broj i poseban karakter u svojim lozinkama otežava registraciju i otvaranje naloga, zbog čega su mnogi spremni da odustanu od istog.

Dakle, šta je rešenje?

Server vas primorava da koristite bar jedno veliko slovo, bar jedno slovo alfabetskog karaktera, najmanje jedan simbol, najmanje jedan broj i cela stvar ne može imati manje od osam karaktera.

Prvo, treba smisliti šifru koju nećete zaboraviti, a da je duža od osam karaktera.

Drugo, najbolje je da šifra bude neki cilj u skorijoj budućnosti npr. zavrsicufakultet, sada bi bilo dobro odrediti proizvoljno neki broj koji odgovara slovu npr. A=4, E=3, O=0… Korišćenjem ove taktike dobijamo novu jaču šifru z4vrsicuf4kult3t. Sa ovim sistemom ispunjavamo uslov sa brojevima.

Treće, razmak između reči obeležićemo jednim simbolom npr. @, i dobijamo novu jaču šifru z4vrsicu@f4kult3t.

Četvrto, u šifru ćemo umetnuti velika slova na početku svake reči  Z4vrsicu@F4kult3t  i imamo snažnu lozinku koja ispunjava sve preduslove, a njeno svakodnevno pisanje će nas podsetiti na krajnji cilj koji smo postavili i ujedno nas naterati da “mantrički“ utičemo da se taj cilj ostvari.


PRIMERI :

  • ostavicuduvan = 0st4vicu@duv4n 
  • naletougrcku = n4l3t0@u@Grcku

Verovali ili ne, moć energije i misli je čudo! Vaša mala, svakodnevna mantra motivisaće vas da ostanete fokusirani na postizanje svojih mesečnih ciljeva.

Zapamtite, za dodatnu sigurnost, pokušajte da koristite duže i složenije reči.

Srećno!

Comments are closed.